si Vás dovolují pozvat

na volné pokračování cyklu mezinárodních vědeckých střetnutí
Cesty demokracie ve výchově a vzdělávání ®
XV.

pod názvem

DÍTĚ – DĚTSTVÍ – ŠKOLA16. – 18. 11. 2016

Velké Bílovice
ČR

English informationVědecký výbor konference:

• prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
• prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
• prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.
• prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.
• prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
• Dr. h.c. prof. PhDr. Beata Kosová,CSc.
• prof. PhDr. Bronislava Kasáčová,, PhD.
• doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD.
• doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.
• doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.

Organizační výbor konference:
• PaedDr. Soňa Kršjaková, PhD.
• Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D.
• Mgr. Hana Navrátilová
• Mgr. Marie Pavelková

 
Úvodní stránka
Registrace
Pokyny pro autory
Program konference
Stravování a ubytování